Βουρλέκης, Σώτος Καρδιά μιας αμαρτωλής
Καρδιά μιας αμαρτωλής
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.