Γκαλιεν Γκ., Φωντέυν, Ι. Εισαγωγή στη μέθοδο Ντεκρολύ Το σχολείο Decroly και οι αρχές του
Εισαγωγή στη μέθοδο Ντεκρολύ
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.