Μπουχάριν, Ν. Το αλφάβητο του Κομμουνισμού
Το αλφάβητο του Κομμουνισμού
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.