Σπυρόπουλος, Ηλίας

Κλασικός φιλόλογος, διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, ο Ηλίας Σπυρόπουλος, ύστερα από πολύχρονη θητεία στη Μέση Εκπαίδευση, ήταν για δεκαπέντε χρόνια (1976-1990) Σύμβουλος του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως (ΚΕΜΕ) του Υπουργείου Παιδείαςo από το 1984, Πρόεδρος του Τμήματος Μέσης Εκπαιδεύσεως του ΚΕΜΕo από το 1985 Πρόεδρος του αντίστοιχουΤμήματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Με τις ιδιότητές του αυτές χειρίστηκε κυρίως τα θέματα της αναμορφώσεως των προγραμμάτων των διδακτικών βιβλίων και της μεθόδου διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών και των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, και της επιμορφώσεως του διδακτικού προσωπικού, και είναι ο εισηγητής της περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης στα γυμνάσια.
Στα θέματα αυτά έχει αφιερώσει σημαντικό μέρος του συγγραφικού του έργουo η άλλη προσφορά του στην πνευματική ζωή του τόπου (είναι τα βιβλία επιστημονικής έρευνας και ερμηνείας αρχαίων συγγραφέων) συνεχίζεται με την έκδοση του Ηροδότειου έργου (μετάφραση και ερμηνευτικά σχόλια) που του ανέθεσαν οι «Εκδόσεις Γκοβόστη».