Γκόνος, Κ. Θανάσης Ειρηνοποιός
Ειρηνοποιός
Μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εκτός κυκλοφορίας από το αρχείο των Εκδόσεων Γκοβόστη.