ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΥΤΟΣ ΗΛΙΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΥΤΟΣ ΗΛΙΟΣ

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΚΟΒΟΣΤΗ παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή της Λάνας Μανδύλα

«Αδυτος ήλιος»

Παρουσιάζουν οι κ.κ.:

Γιώργος Βέης, Μαρία Γεωργοπούλου και Κώστας Γ. Παπαγεωργίου

Θα απαγγείλει ποιήματα ο κ. Γιώργος Μεσσάλας

Μουσική επιμέλεια: κ. Δημήτρης Βασιλάκης

Έκτακτη παρουσία: κ. Ανδριανός Τρίκας - Πανδής

 

Δευτέρα, 20 Ιανουάριου 2020 και ώρα 19:00' / Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αίθουσα Cotsen Hall

(Αναπήρων Πολέμου 9, Αθήνα)

ΠΙΣΩ