Αναστασόπουλος, Βασίλειος Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος Η μεγάλη εξόρμηση
Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος
Ο Α' Βαλκανικός πόλεμος αποτέλεσε για την Ελλάδα την αρχή μιας τιτάνιας πολεμικής προσπάθειας για την απελευθέρωση των αλύτρωτων αδελφών που στέναζαν...

8,90€

Αναστασόπουλος, Βασίλειος Κιλκίς-Λαχανάς 1913 Η πιο αιματηρή μάχη της νεώτερης ελληνικής ιστορίας
Κιλκίς-Λαχανάς 1913
Πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι της συνθήκης τερματισμού του Α’ Βαλκανικού Πολέμου εναντίον των Τούρκων, η ΙΙ Βουλγαρική Στρατιά προσβάλλει,...

6,90€

Αναστασόπουλος, Βασίλειος Μπιζάνι 1912 - 13 Ο αγώνας για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων
Μπιζάνι 1912 - 13
Το Μπιζάνι συνιστούσε την καρδιά του οχυρωματικού συγκροτήματος που η φύση δημιούργησε και ο άνθρωπος εκμεταλλεύτηκε και που έμελλε να αποτελέσει...

6,00€