• Ίων-Μενεξένος

    Ίων-Μενεξένος

    Η μελέτη ενός από τους αρχικούς χρονολογικά διαλόγους του Πλάτωνα έχει, εκτός της ανάγνωσης των κύριων φιλοσοφικών διεργασιών του και...

    25,44€22,90€