• Τι είναι δικαιοσύνη

    Τι είναι δικαιοσύνη

    Κανένα άλλο ερώτημα δεν έχει συζητηθεί με τόσο πάθος, για κανένα άλλο ερώτημα δεν έχει χυθεί τόσο πολύτιμο αίμα, τόσα πικρά δάκρυα, κανένα...

    9,81€8,83€