Κλάδης, Κωνσταντίνος Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ - Τόμος 1 Η πραγματική ιστορία του Α' ΠΠ
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ - Τόμος 1
     Στον πρώτο τόμο της σειράς αναλύονται διεξοδικά η διεθνής κατάσταση στην Ευρώπη κατά τα χρόνια που...

9,90€

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ - Τόμος 2 Η πραγματική ιστορία του Α' ΠΠ
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ - Τόμος 2
Στον δεύτερο τόμο της σειράς αναλύονται διεξοδικά οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Δυτικό Μέτωπο μετά την εισβολή της Γερμανίας...

9,90€

ΔΙΑΦΟΡΟΙ Στρατιωτική Ιστορία - Επετειακή/συλλεκτική έκδοση Ακριβής ανατύπωση του Τεύχους 1
Στρατιωτική Ιστορία - Επετειακή/συλλεκτική έκδοση
Επετειακή - συλλεκτική ανατύπωση του πρώτου τεύχους του περιοδικού ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1996

5,00€

ΔΙΑΦΟΡΟΙ Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 256 Ιούλιος 2018
Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 256
Άρθρα με αναλύσεις ιστορικών πολεμικών αναμετρήσεων, βιογραφίες στρατιωτικών ηγητόρων, περιγραφές όπλων και τεχνολογικών καινοτομιών από την αρχαιότητα...

4,50€ 4,05€

ΔΙΑΦΟΡΟΙ Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 257 Αύγουστος 2018
Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 257
Άρθρα με αναλύσεις ιστορικών πολεμικών αναμετρήσεων, βιογραφίες στρατιωτικών ηγητόρων, περιγραφές όπλων και τεχνολογικών καινοτομιών από την αρχαιότητα...

4,50€ 4,05€

ΔΙΑΦΟΡΟΙ Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 258 Σεπτέμβριος 2018
Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 258
Άρθρα με αναλύσεις ιστορικών πολεμικών αναμετρήσεων, βιογραφίες στρατιωτικών ηγητόρων, περιγραφές όπλων και τεχνολογικών καινοτομιών από την αρχαιότητα...

4,50€ 4,05€

ΔΙΑΦΟΡΟΙ Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 259 Οκτώβριος 2018
Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 259
Άρθρα με αναλύσεις ιστορικών πολεμικών αναμετρήσεων, βιογραφίες στρατιωτικών ηγητόρων, περιγραφές όπλων και τεχνολογικών καινοτομιών από την αρχαιότητα...

4,50€ 4,05€

ΔΙΑΦΟΡΟΙ Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 260 Νοέμβριος 2018
Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 260
Άρθρα με αναλύσεις ιστορικών πολεμικών αναμετρήσεων, βιογραφίες στρατιωτικών ηγητόρων, περιγραφές όπλων και τεχνολογικών καινοτομιών από την αρχαιότητα...

4,50€ 4,05€

ΔΙΑΦΟΡΟΙ Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 261 Δεκέμβριος 2018
Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 261
Άρθρα με αναλύσεις ιστορικών πολεμικών αναμετρήσεων, βιογραφίες στρατιωτικών ηγητόρων, περιγραφές όπλων και τεχνολογικών καινοτομιών από την...

6,50€ 5,85€

ΔΙΑΦΟΡΟΙ Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 262 Ιανουάριος 2019
Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 262
Άρθρα με αναλύσεις ιστορικών πολεμικών αναμετρήσεων, βιογραφίες στρατιωτικών ηγητόρων, περιγραφές όπλων και τεχνολογικών καινοτομιών από την αρχαιότητα...

6,50€ 5,85€

ΔΙΑΦΟΡΟΙ Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 263 Φεβρουάριος 2019
Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 263
    Άρθρα με αναλύσεις ιστορικών πολεμικών αναμετρήσεων, βιογραφίες στρατιωτικών ηγητόρων, περιγραφές όπλων και τεχνολογικών...

6,50€ 5,85€

ΔΙΑΦΟΡΟΙ Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 264 Μάρτιος 2019
Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 264
    Άρθρα με αναλύσεις ιστορικών πολεμικών αναμετρήσεων, βιογραφίες στρατιωτικών ηγητόρων, περιγραφές όπλων και τεχνολογικών...

6,50€ 5,85€

ΔΙΑΦΟΡΟΙ Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 265 Απρίλιος 2019
Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 265
Άρθρα με αναλύσεις ιστορικών πολεμικών αναμετρήσεων, βιογραφίες στρατιωτικών ηγητόρων, περιγραφές όπλων και τεχνολογικών καινοτομιών από την αρχαιότητα...

6,50€ 5,85€

ΔΙΑΦΟΡΟΙ Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 266 Μάιος 2019
Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 266
Άρθρα με αναλύσεις ιστορικών πολεμικών αναμετρήσεων, βιογραφίες στρατιωτικών ηγητόρων, περιγραφές όπλων και τεχνολογικών καινοτομιών από την αρχαιότητα...

6,50€ 5,85€

ΔΙΑΦΟΡΟΙ Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 267 Ιούνιος 2019
Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 267
Άρθρα με αναλύσεις ιστορικών πολεμικών αναμετρήσεων, βιογραφίες στρατιωτικών ηγητόρων, περιγραφές όπλων και τεχνολογικών καινοτομιών από την αρχαιότητα...

6,50€ 5,85€

ΔΙΑΦΟΡΟΙ Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 268 Ιούλιος 2019
Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 268
Άρθρα με αναλύσεις ιστορικών πολεμικών αναμετρήσεων, βιογραφίες στρατιωτικών ηγητόρων, περιγραφές όπλων και τεχνολογικών καινοτομιών από την αρχαιότητα...

6,50€ 5,85€

ΔΙΑΦΟΡΟΙ Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 269 Ιανουάριος 2020
Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 269
Με ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα αρθρογραφία...

5,00€

ΔΙΑΦΟΡΟΙ Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 270 Φεβρουάριος 2020
Στρατιωτική Ιστορία - Τεύχος 270
Αναμένεται 07/02/2020Στο τεύχος αυτό εγκαινιάζονται τρεις νέες στήλες του περιοδικού: «Δείγμα Γραφής», «Ο Πόλεμος στην Τέχνη» και «Μουσεία και...

5,00€